Геометрически фигуры

Participants:

 • Aminov Yuri (Kharkiv, Ukraine)
 • Berezovsky Volodymyr (Uman, Ukraine)
 • Bolotov Dmytro (Kharkiv, Ukraine)
 • Buyalo Sergei (St. Petersburg, Russian Federation)
 • Chernov Roman (Kharkiv, Ukraine)
 • Drach Kostiantyn (Kharkiv, Ukraine)
 • Fomenko Valentin (Taganrog, Russia)
 • Gorkavyy Vasyl (Kharkiv, Ukraine)
 • Grechneva Marina (Zaporizhzhya, Ukraine)
 • Haidamaka Yurii (Kharkiv, Ukraine)
 • Hladysh Bohdana (Kyiv, Ukraine)
 • Karliǧa Baki (Ankara, Turkey)
 • Kiosak Volodymyr (Kyiv, Ukraine)
 • Kruglikov Boris (Tromsø, Norway)
 • Krutogolova Alina (Odessa, Ukraine)
 • Maksymenko Sergiy (Kyiv, Ukraine)
 • Markitan Vita (Kyiv, Ukraine)
 • Marunkevych Oksana (Kyiv, Ukraine)
 • Mazurenko Natalia (Ivano-Frankivsk, Ukraine)
 • Miquel Vicente (Valencia, Spain)
 • Nevmerzhitska Olena (Kharkiv, Ukraine)
 • Niedziałomski Kamil (Łódź, Poland)
 • Nikolayevsky Yuri (Melbourne, Australia)
 • Opariy Anastasiia (Kharkiv, Ukraine)
 • Opozda Barbara (Kraków, Poland)
 • Polulyakh Eugene (Kyiv, Ukraine)
 • Prishlyak Alexandr (Kyiv, Ukraine)
 • Puhachov Ivan (Kharkiv, Ukraine)
 • Savaş Murat (Ankara, Turkey)
 • Şentürk Zerrin (Istanbul, Turkey)
 • Shcherba Anatoliy (Cherkasy, Ukraine)
 • Soroka Yulya (Kyiv, Ukraine)
 • Stegantseva Polina (Zaporizhzhya, Ukraine)
 • Stiepanova Kateryna (Kharkiv, Ukraine)
 • Sukhorebska Darya (Kharkiv, Ukraine)
 • Vlasenko Igor (Kyiv, Ukraine)
 • Walczak Paweł (Łódź, Poland)
 • Yampolsky Alexander (Kharkiv, Ukraine)
 • Zarichnyi Mykhailo (Lviv, Ukraine)
 • Zelinskii Yuri (Kyiv, Ukraine)